Tulu Design Rug 12'4" x 8'10"

Quantity: 1

Dimensions: 148.0" × 1.0" × 106.0" (w×h×d)

Price: $7600.00

Hemp Kilim Rug 9'6" x 4'7"

Quantity: 1

Dimensions: 114.0" × 0.5" × 55.0" (w×h×d)

Price: $1320.00

Antique Karabagh Rug 4'9' x 9'0"

Quantity: 1

Dimensions: 57.0" × 0.5" × 108.0" (w×h×d)

Price: $5000.00

Moroccan Design Rug 4'8" x 9'4"

Quantity: 1

Dimensions: 56.0" × 0.5" × 112.0" (w×h×d)

Price: $3850.00

Aztec Kars Runner 3'4" x 11'3"

Quantity: 1

Dimensions: 40.0" × 0.5" × 135.0" (w×h×d)

Price: $2800.00

Antique Distressed Rug 13' x 9'4"

Quantity: 1

Dimensions: 156.0" × 0.5" × 112.0" (w×h×d)

Price: $7600.00

Tabriz Style Rug 8'1" x 11"0"

Quantity: 1

Dimensions: 97.0" × 0.5" × 132.0" (w×h×d)

Price: $5200.00

Tulu Design Rug 12'0" x 9'5"

Quantity: 1

Dimensions: 144.0" × 0.5" × 113.0" (w×h×d)

Price: $7900.00

Vintage Oushak Design Rug 9'10" x 14'6"

Quantity: 1

Dimensions: 118.0" × 0.25" × 174.0" (w×h×d)

Price: $15150.00

Over-dyed Design Rug 10'4" x 14'1"

Quantity: 1

Dimensions: 124.0" × 0.25" × 169.0" (w×h×d)

Price: $5700.00

Oushak Design Rug 9'8 x 5'9"

Quantity: 1

Dimensions: 116.0" × 69.0" × 0.25" (w×h×d)

Price: $6600.00

Antique Overdyed Rug 8' x 11'4"

Quantity: 1

Dimensions: 96.0" × 136.0" × 0.25" (w×h×d)

Price: $5560.00

Oushak Design Rug 6'5" x 2'8"

Quantity: 1

Dimensions: 77.0" × 32.0" × 0.25" (w×h×d)

Price: $2300.00

Khotan Design Rug 8'7" x 5'7"

Quantity: 1

Dimensions: 103.0" × 0.25" × 67.0" (w×h×d)

Price: $4500.00

Oushak Design Rug

Quantity: 1

Dimensions: 96.0" × 0.5" × 77.0" (w×h×d)

Price: $4800.00

Oushak Design Rug

Quantity: 1

Dimensions: 51.0" × 0.25" × 34.0" (w×h×d)

Price: $800.00

Oushak Design Rug

Quantity: 1

Dimensions: 138.0" × 0.5" × 103.0" (w×h×d)

Price: $6750.00

Antique Oushak Design Rug, 7'9" X 2'5"

Quantity: 1

Dimensions: 29.0" × 0.5" × 93.0" (w×h×d)

Price: $2925.00